Bí mật của vua Solomon–7 nguyên tắc thành công về tài chính của người giàu nhất trong lịch sử nhân loại.

Vua Solomon là ai? Solomon là vị vua thứ 3 của đất nước Do Thái Israel vào khoảng thế kỷ 10 Trước Công Nguyên. Khối tài sản của Solomon rất lớn và không ai biết được tổng cộng là bao nhiêu bởi vì thời đại mà vị vua này sống cách chúng ta hơn 3000 năm. Trong hậu cung của…

Xem Tiếp >>>>