Chúa Jesus chịu đau đớn thương khó chết trên cây thập tự giá. Ngài được chôn vào hầm mộ, qua ngày thứ 3 Ngài từ kẻ chết sống lại và làm chứng cho hơn 500 người nhìn thấy Ngài.

Lễ thương khó: Chúa Jesus Christ chịu đau đơn thương khó chết trên cây thập tự giá được chép trong Kinh thánh qua 4 sách phúc âm (Mathio, 27:32- 66), (Mác,15:21- 47), (Luca,23:26-56), (Giăng,19:17-42) Lễ Phục sinh: Chúa Jesus Christ đã sống lại làm chứng cho hơn 500 người nhìn thấy Ngài và sau đó Ngài thăng thiên: (Mathio,28:1-20),(Mác,16:1- 19),…

Xem Tiếp >>>>

Sức mạnh Samson…!

Anh thích cái cảm giác được thoả mãn sự phóng túng của bản ngã mình. Dần dần anh bị nghiện và lệ thuộc vào nó đến nỗi không thể thiếu được. Anh lớn lên trong một gia đình tin kính. Anh là người được Chúa chọn, được biệt riêng và được ban cho một sức mạnh siêu nhiên để giải cứu…

Xem Tiếp >>>>

Concern for the Faithful in Vietnam.

The eyes of the world were on Vietnam towards the end of February 2019. US President Donald Trump and North Korean President Kim Jong Un met there on February 27 to discuss issues pertaining to removing nuclear weapons from the Korean Peninsula and pertaining to economic growth for North Korea. The thought of ridding the world of North Korea’s nuclear weapons is…

Xem Tiếp >>>>