Earthquake in Morocco(Động đất tại Moroc)

Earthquake in Morocco Vietnam People’s Ethnic Missionary Association (VPEF) Received news of an earthquake occurring in Morocco. This will cause damage to people, property, and the Moroccan economy. On behalf of the Vietnamese People’s Missionary Union of Ethnic Groups (VPEF), we would like to send prayers of condolences and hope that the people and government of Morocco will soon overcome…

Xem Tiếp >>>>

Đã Có Ít Nhất 20 Tiểu Bang Có Người Nhiễm Virus Corona Và Số Ca Nhiễm Ở Mỹ Đã Vượt Quá 230,

Trong một số liệu mới nhất vừa công bố sáng nay bởi CDC cho thấy đã có ít nhất là 230 người bị nhiễm trên khoảng 20 tiểu bang. Theo dữ liệu mới nhất từ CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ) đưa ra vào sáng nay, hiện tại Virus Corona đã lây lan ra…

Xem Tiếp >>>>

THƯ THƯ NHẤT GỬI CỘNG ĐỒNG TIN LÀNH MONTAGNARDS, HMONG, KHMER-KROM VÀ VIỆT NAM TỴ NẠN TẠI THAILAND,

Kinh thánh có chép: “Có sáu điều Đức-Giê-Hô-Va ghét và bảy điều Ngài lấy làm gướm ghiếc. Con mắt kiêu ngạo, lưởi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội. Lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ. Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em,(Châm…

Xem Tiếp >>>>