Buổi họp báo của Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh tại Nam California,

Ba diễn giả, từ phải, MS Nguyễn Công Chính, GM Hoàng Đức Oanh, và LM Bùi Phong. (Thanh Phong/Viễn Đông) Bài THANH PHONG WESTMINSTER – Nhân dịp đến Hoa Kỳ chữa bệnh, Đức Giám Mục Michae Hoàng Đức Oanh mong muốn được gặp và chia sẻ với cộng đồng người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản tại Nam California…

Xem Tiếp >>>>