Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ngày 30/8 kêu gọi Thái Lan trả tự do cho 181 người dân tộc thiểu số,

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/260347724597867/?t=0
Ủy ban vận động cứu người Việt tỵ nạn tại Thailand.
Những người Montagnards Việt nam đang tỵ nạn tại Thailand

Ủy ban cứu trợ người Việt tỵ nạn tại Thailand đã đến cấp thực phẩm cho người Montagnards tỵ nạn tại Thailand hôm 20/3/2019.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ngày 30/8 kêu gọi Thái Lan trả tự do cho 181 người dân tộc thiểu số, hầu hết là người Thượng từ Việt Nam và người Campuchia đang xin tị nạn, bị cảnh sát Thái bắt giam hôm 28/8. Xem thêm: http://bit.ly/2PndpjA

Bài Khác