Bảo vệ nhân quyền ở Tây Nguyên Việt Nam

Bảo vệ nhân quyền ở Tây Nguyên Việt Nam
Sự phản bội của người miền núi
Vào cuối chiến tranh Việt Nam, ước tính một phần tư dân số người Thượng, khoảng 200.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã phải chịu đựng. Năm 1975, những người cộng sản Việt Nam đã trả thù những người bộ lạc hèn hạ này bằng cách giết chết các nhà lãnh đạo của họ và giam cầm hàng ngàn người Thượng trong các trại cải tạo.

Mục sư Ksor Tino lúc chưa bị bắt vào tù,
Bản tường trình khi Mục sư Tino bị bắt,
‘Bà H’Lum vợ Mục sư Tino và các con sau khi ông bị bắt vào tù,
Giấy thăm nuôi Mục sư Tino
Mục sư Ksor Tik, cha Mục sư Tino cũng bị giết chết cùng thời điểm Mục sư Tino bị giết chết tại trại giam Nam hà,
Mục sư Nguyễn Công Chính đến thăm bà Mục sư Tik, mẹ của Mục sư Tino,
Mục sư Chính đến thăm mộ Mục sư Tik, & Mục sư Tino,

Việt Nam cũng bắt đầu chính sách thanh lọc sắc tộc bằng cách tịch thu vùng đất tổ tiên của người Thượng, phá rừng nhiệt đới và buộc họ chuyển đến vùng đất nông nghiệp nghèo nhất. Chính phủ Việt Nam cũng đã tấn công các Kitô hữu người Thượng theo một chính sách chính thức có tên là Kế hoạch 184 184. Vào năm 2012, hàng trăm tù nhân người Thượng vẫn còn bị giam giữ ở Việt Nam. Video này là dành riêng cho họ.

Trình phát video

Defending Human Rights in the Central Highlands Vietnam
Betrayal of the montagnards
By the end of the Vietnam War an estimated one quarter of the Montagnard population, some 200.000 men, women and children had persished. In 1975 the Vietnamese communists took revenge upon these abcient tribal peoples by killing their leaders and imprisoning thousands of Montagnards in re-education camps.

Vietnam also commenced an ethnic cleansing policy by confiscating the Montagnard’s ancestral lands, deforesting their rainforests and forcibly moving them to the poorest of farmlands. The Vietnamese government also attacked Montagnard Christians under an official policy called “Plan 184”. In 2012 hundreds of Montagnard prisoners remain incarcerated in Vietnam’s gulags. This video is dedicated to them.

Video Player

Bài Khác