THƯ THƯ NHẤT GỬI CỘNG ĐỒNG TIN LÀNH MONTAGNARDS, HMONG, KHMER-KROM VÀ VIỆT NAM TỴ NẠN TẠI THAILAND,


Kinh thánh có chép: “Có sáu điều Đức-Giê-Hô-Va ghét và bảy điều Ngài lấy làm gướm ghiếc. Con mắt kiêu ngạo, lưởi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội. Lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ. Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em,(Châm ngôn,6:16-19)

Đài Tivi Nỏ Thần do phóng viên Trần Kim Tiên đọc.
Người công bình sống bởi đức tin, còn kẻ ác sẻ bị đoán xét.(Thi thiên,1:1-6)
Lời chứng của bà Grace Bùi & bà HBiap Krông
Vậy hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau (Gia-cơ,5:16a)

Kính gửi Cộng đồng tin lành Montagnards, Hmong, Khmer-Krom và Việt nam tỵ nạn tại Thailand,

Mục sư Nguyễn Công Chính vận động Quốc hội Hoa kỳ,

Cảm tạ Chúa vị sự thương xót của Chúa đã cảm động Phái đoàn của Tổng hội UMCC, Hiệp hội VPEF, Hội đồng CPRVN và Nhóm thân hữu của ông bà Nha sĩ Chu Văn Cương tại thành phố Houston-TX đã đến ủy lạo cứu tế cấp thực phẩm cho bà con đồng bào Montagnards, Hmong, Khmer-Krom và Việt nam tỵ nạn tại Thailand thành công tốt đẹp.

Họp thảo luận chuyến đi vận động tại Alabama,

Qua chuyến cứu tế xã hội này Phái đoàn của Tổng hội UMCC, Hiệp hội VPEF, Hội đồng CPRVN và Nhóm thân hữu của ông bà Nha sĩ Chu Văn Cương tại thành phố Houston-TX mới biết được sự thật đời sống khó khăn và nguy hiểm của Cộng đồng tin lành Montagnards, Hmong, Khmer-Krom và Việt nam tỵ nạn tại Thailand..

Ban điều hành Hiêph hội thông công tin lành các dân tộc Việt nam(VPEF 2006)

Hầu hết Cộng đồng người Việt nam tỵ nạn Cộng sản sau năm 1975 đều trải nghiệm qua những đau thương chết chóc trên con đường đi tìm tự do. Bởi lẻ đó cho nên những người Việt nam bỏ xứ ra đi tìm đường tự do đã hiểu và cảm thông thương yêu những người Việt nam đang sống cuộc đời tỵ nạn tại Thailand hay Cambodia đang trên đương tìm kiếm tự do.

Vận động Quốc hội Hoa kỳ, Nghị quyết H. Res. 435
Click: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/435/text  

Đầu tuần tháng 9 vừa qua sau cuộc Hội đàm tù nhân Việt nam lưu vong được Nha sĩ Chu Văn Cương tổ chức tại Houston. Hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt nam đã phối hộp với nhóm thân hữu của ông Bà nha sĩ Chu Văn Cương có tổ chức một bữa cơm đạm bạc gây quỹ cứu giúp đồng bào Việt nam tỵ nạn tại Thailand.

Ra mắt Hội đồng quản trị Hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt nam năm 2018 tại Quốc hội Hoa kỳ.

Khi phái đoàn ủy lạo cứu trợ đến giúp đồng bào tỵ nạn thì có người kích động một số anh chị em báo cho cảnh sát Thailand đến quan sát việc cấp phát thực phẩm cho bà con tỵ nạn. Nhưng sau đó có một nhóm người bị giật dây kích động gieo rắc đưa tin lên mạng facebook đe dọa làm cho Cộng đồng tin lành Montagnards, Hmong, Khmer-Krom và Việt nam tỵ nạn tại Thailand cảm thấy bất an gần như một âm mưu dập tắt thông tin và hình ảnh của phái đoàn ủy lạo cứu trợ đồng bào Việt nam tỵ nạn tại Thailand.

Mô hình nông trại gần 300 mẫu

Tổng hội UMCC, Hiệp hội VPEF, Hội đồng CPRVN và Nhóm thân hữu của ông bà Nha sĩ Chu Văn Cương tại thành phố Houston-TX có lời khuyên anh chị em hãy bớt cơn giận của mình và đừng học gương xấu của Ca-in mà hại anh em mình vì con mắt của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời nhìn thấy môi miếng và tay của kẻ làm ác đổ huyết vô tội. Vì có 6 điều Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ghét và 7 điều Ngài lấy làm gướm ghiếc (Châm ngôn,6:16-19)

Hội ngghị Hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt nam năm 2018

Anh em đừng mắc mưu kẻ ngoại đạo “Tự mình đào hầm rồi tự mình té xuống hầm” như xưa kia Ha-man làm cây thập tự hình để treo Mạc-đô-chê lên đó để tiệt diệt dân Giu-đa, Nhưng Giê -hô-va, Đức Chúa Trời đã cứu dân Giu-đa cuối cùng Ha-man bị treo lên chính cây thập hình mà mình đã định treo Mạc-đô-chê.(Ê-xơ-tê đoạn 1 đến đoạn 10)

Đại sứ đặc trách về tự do tôn giáo Hoa kỳ và Ms Nguyễn công chính vận động tại Liên hợp quốc vào tháng 3 năm 2019

Anh em hãy ăn ở hòa thuận và cầu nguyện cho nhau phàm việc gì tựa như điều ác thì không nên can dự vào, còn việc gì tốt lành cho anh em mình thì nên làm cho anh em mình vì anh em đều là người trong Chúa và lại là đồng là nạn nhân của chế độ cộng sản cũng sống chung trong hoàn cảnh tỵ nạn với nhau tại Thailand để tìm tự do.

Ms Nguyễn Công Chính vận động tại Quốc hội Hoa kỳ tháng 2/2019

Tổng liên hội UMCC và Hiệp hội VPEF xác nhận rằng chưa từng ghép tội hoặc tố cáo bất cứ anh chị em nào là người Việt nam, Montagnards, Hmong, Khmer-Krom tỵ nạn tại Thailand. Ngày cả những trường hợp đã bị Hội đồng Ms-Tđ Tổng liên hội UMCC và Hiệp hội VPEF có văn bản cắt chức dứt phép thông công rồi những đến thời điểm này vẫn chưa được chính thức công bố. Vì ân điển của Chúa Jesus Christ với sự nhân từ của Ngài.

Ms Nguyễn Công Chính & Ms Y Hin Niê vận động gây quỹ cứu người Montagnards tỵ nạn

Chúng ta cẩn thận trên lời nói hoặc suy nghĩ hành động của chính mình nếu vô tình mình giết anh em mình và giết chết cả chính mình”Bởi một cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, cũng một cái lưởi chúng ta rũa sả anh em mình” (Gia-cơ,3:8-11) Đến giờ này Tổng liên hội UMCC, Hiệp hội VPEF và Hội đồng CPRVN vẫn liên tục vận động để cứu đồng bào tỵ nạn tại Thailand hoặc lên tiếng vận động đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt nam. Nhưng công việc của Tổng liên hội UMCC, Hiệp hội VPEF và Hội đồng CPRVN không phô diễn hình ảnh hay thông tin trên website hoặc trên truyền thông vì sự an toàn của quý ông bà anh chị em trong các tổ chức tôn giáo tại Việt nam.

Hội đồng Montagnards Hoa kỳ thảo luận đề án cứu người Montagnards tỵ nạn tại Thailand

Mấy ngày qua Tổng liên hội UMCC, Hiệp hội VPEF và Hội đồng CPRVN đã quan sát và đã có đủ thông tin và biết được kẻ giật dây đẩy anh em Montagnards tố cáo anh em Montagnards và tạo ra những nguy hiểm cho anh em Montagnards và kẻ được lợi hơn hết không ai khác chính là tổ chức cơ hội chính trị thực hiện kế hoạch vận động gây quỹ để trục lợi.

Ms Nguyễn Công Chính & Phái đoàn Ms Sander tại tiểu bang Alabama

Mưu đồ của họ muốn giam cầm anh chị em người tỵ nạn Montagnards, Hmong, Khmer-Krom ở lại Thailand càn lâu càn tốt vì đây là nghề nghiệp kiếm sống của họ mấy lâu nay. Các bạn có biết trước đây có hơn 1.000 người tỵ nạn bị câu lưu lại tại Philippins trong nhiều năm cũng như tình trạnh anh chị em Cộng đồng tin lành Montagnards, Hmong, Khmer-Krom và Việt nam tỵ nạn tại Thailand hiện nay,

Họp Hội đồng lãnh đạo Montagnards Hoa kỳ vận động Nghị quyết H. Res, 435 dược đề trình tại Quốc hội Hoa kỳ.
Click: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/435/text  

“Anh chị em có biết rằng Pha-ra-ôn cầm giữ dân Y-sơ-ra-ên lại tại xứ Ê-díp-tô để làm gì không? Vì Pha-ra-ôn muốn hưởng lợi bởi sự bóc lột nguồn phước của dân tộc Thánh Y-sơ-ra-ên” Anh chị em hãy cẩn thận đừng mở của cho dân ngoại bước vào nhà mình và cũng đừng để con chồn phá hoại vườn nho (Nhã-ca, 2:15) Bởi những kẻ buôn thần bán thánh lợi dụng dân tộc và tôn giáo để gây quỹ trục lợi ăn trên sự đâu khổ xương máu của đồng bào tỵ nạn hoặc đồng bào bị khổ nạn vì niềm tin tôn giáo hay vì tự do công lý hòa bình là những kẻ hèn mạc nhất của xã hội hiện nay. Vì tội ác của họ sẻ được lịch sử dân tộc Việt nam lưu lại.

Ms Nguyễn Công Chính và phái đoàn vận động tại Bộ ngoại giao Hoa kỳ tháng 6/2019

Tổng liên hội UMCC, Hiệp hội VPEF và Hội đồng CPRVN tiếp tục cầu nguyện và làm những điều tốt nhất cho anh chị em của chúng ta. Nguyện xin Chúa luôn thương xót và nhớ lại ân sũng của Ngài đã đãi dân Y-sơ-ra-ên, và đã cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi nhà nô lệ Ê-díp tô. Bởì cánh tay quyền năng của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong thời Cựu ước như thế nào thì ngày hôm nay xin Giê-hô-va, Đức Chúa Trời Ngài hãy cứu đồng bào Montagnards, Hmong, Khmer-Krom ra khỏi Thailand và giúp đở họ đến được vùng đất tự do.(Xuất-ê-díp-tto-ký,15:1-27), Phước thay cho anh em nào có làng thương xót anh em mình thì sẻ được thương xót (Ma-thi-ơ,5:1-11) Nguyện xin Chúa bảo vệ anh chị em cho đến ngày anh em được đến vùng đất hứa tự do ĐƯỢM SỮA VÀ MẬT..Amen!

Hội đồng CPRVN & Nhóm thân hữu ông bà Ns. Chu Văn Cương Houston cứu trợ đồng bào Việt nam tỵ nạn tại Thailand lần thứ II, (24/9/2019) ” Thăm cấp phát thực phẩm cho 52 tù nhân Montagnards trong nhà tù IDC-Thailand)

TỔNG HỘI UMCC, HIỆP HỘI VPEF VÀ HỘI ĐỒNG CPRVN yêu cầu quý ông bà và anh chị em trong Cộng đồng tin lành Montagnards, Hmong, Khmer-Krom và Việt nam tỵ nạn tại Thailand im lặng và cứ chuyên tâm cầu nguyện và đùm bọc bảo vệ chăm sóc lần nhau.

Ms Nguyễn Công Chính vận động tại các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ.

Nếu họ có kích động vu cáo chụp mũ làm hại anh chị em trong Cộng đồng tin lành Montagnards, Hmong, Khmer-Krom và Việt nam tỵ nạn tại Thailand thì họ chịu trách nhiệm trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời và cái giá mà họ phải trả đó là rất đắc. Vì những gì họ vu cáo đe dọa làm hại quý ông bà anh chị em trong Cộng đồng tin lành Montagnards, Hmong, Khmer-Krom và Việt nam tỵ nạn tại Thailand thì sẻ được cập nhật vào hồ sơ tỵ nạn của chính họ hoặc lưu hồ sơ khi TỔNG HỘI UMCC, HIỆP HỘI VPEF VÀ HỘI ĐỒNG CPRVN cần đến .

Hội đồng CPRVN & Nhóm thân hữu ông bà Ns. Chu Văn Cương Houston cứu trợ đồng bào Việt nam tỵ nạn tại Thailand lần thứ II, (24/9/2019)

Chính vì vậy Tổng hội UMCC, Hiệp hội VPEF và Hội đồng CPRVN đề nghị quý ông bà anh chị em trong Cộng đồng tin lành Montagnards, Hmong, Khmer-Krom và Việt nam tỵ nạn tại Thailand hết sức khiêm nhường kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau(Ê-phê-sô,5:21) Và hãy trải lòng ra bày tỏ  tình yêu thương đối với anh chị em của mình (I.Cô-rin-tô,13:1-13) Anh chị em nh chị em phải nhịn nhục kiêng nhẫn đối đãi với anh chị em của mình trong hòa bình như lời cứu Chúa Jêsus Christ đã rao giảng trong bài giảng đầu tiên trên núi Ô-li-ve (Mathew,5:1-11), Hãy giúp đở lẫn nhau (25:32-40) Đừng làm điều gì tổn hại đến anh em của mình…!

Hội đồng CPRVN & Nhóm thân hữu ông bà Ns. Chu Văn Cương Houston cứu trợ đồng bào Việt nam tỵ nạn tại Thailand lần thứ II, (24/9/2019)

Vì thủ phạm đã kích động anh chị em mình làm hại chính anh chị em của mình là phá hoại Hội thánh, làm đau đớn thân thể của cứu Chúa Jêsus Christ mà họ không biết. Vì kẻ thù anh em là ma-quỷ như sư-tử rống luôn rình mò xung quanh anh em (IPhie,5:8-11)

Hội đồng CPRVN cứu trợ đồng bào Việt nam tỵ nạn tại Thailand lần thứ nhất (20/4/2019)

Xin quý anh chị em hãy cầu nguyện xin Chúa tha tội cho họ để họ có cơ hội ăn năng quây trở lại con đường thiện. Vì  những người tham gia làm việc ác đều có tên trong các trang facebook đã được lưu lại và nó chính là bằng chứng khi TỔNG HỘI UMCC, HIỆP HỘI VPEF VÀ HỘI ĐỒNG CPRVN cần đến.! Nguyện xin Chúa an ủi và gìn giữ linh hồn và đức tin anh chị em…Amen!
Hòa bình & Công lý.

Mô hình nông trại gần 300 mầu và dự án 500 ngôi nhà tại tiểu bang Alabama: Click: https://youtu.be/niuWNpok_uw, https://www.facebook.com/kenthovindofficial/ ,

Bài Khác

AfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CorsicanCroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchFrisianGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHawaiianHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanKurdish (Kurmanji)KyrgyzLaoLatinLatvianLithuanianLuxembourgishMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanScottish GaelicSerbianSesothoShonaSindhiSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSudaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshXhosaYiddishYorubaZulu