Phái đoàn Hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt nam và nhóm thân hữu Houston TX. Đến Thailand cứu trợ người Việt nam tỵ nạn tại Thailand,

Rev. Nguyễn Công Chính Chủ tịch Hội đồng CPRVN
https://www.facebook.com/SBTNOfficial/videos/570083467065585/?t=26
Tháng 9 vừa qua, một phái đoàn đại diện cho thân hữu tại Houston và Hội đồng Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức gây quỹ để qua Thái Lan giúp đỡ cho nhóm người thượng tỵ nạn cộng sản. Phóng viên SBTN đã cùng với phái đoàn cứu trợ qua Thái Lan để ghi lại những hình ảnh sau đây.

Bài Khác