Đồng bào Tin lành các dân tộc Việt nam, tỵ nạn tại Thailand mừng Chúa giáng sinh năm 2019,

blob:https://www.facebook.com/695b8d06-7e19-4913-9f60-9e0a96654297

Posted by Huy Chuong Doan on Wednesday, December 25, 2019
https://www.facebook.com/hana.mlo.7796/videos/187533682422070/?t=6
https://www.facebook.com/athali.nie/videos/162943575084134/?t=5
https://www.facebook.com/ybrik.ksor.5/videos/603104730451033/?t=11

Bài Khác