Hội thánh tin lành Raklây Mừng Chúa giáng sinh năm 2019,

Ông bà, Mục sư Bo Bo Hiểu.

Hội thánh tin lành Raklây được thành lập tại huyện Khánh sơn, tĩnh Khánh hòa, Việt nam vào năm 1998. Mục sư Bo Bo Hiểu là Quản nhiệm Hội thánh nơi đây và cũng là Mục sư đoàn VPEF.

Hội thánh dân tộc Raklây,
https://www.facebook.com/hieu.bobo.16/videos/1011760652530352/?t=615

https://www.facebook.com/hieu.bobo.16/videos/1011760652530352/?t=4

Dân lộc Raklay trước khi chưa biết đến Chúa nhiều người dân Raklây lâm vào cảnh đói nghèo và bệnh tất, vì họ thường cúng Yàng và uống rượu say sưa. Nhưng sau khi dân tộc Raklây tin nhân Chúa vào đời sống của mình. Quyền năng Chúa đã thay đổi nhiều buôn làng không còn cúng Yàng, không còn uống rượu nữa. Từ làng này qua làng kia ở nơi nào cũng có tiếng hát tôn vinh ngợi khen Chúa và đời sống của họ được đổi mới và nhận được nhiều ơn phước từ nơi Chúa.

Bài Khác