Tổ chức cơ đốc thế giới tuyển chọn nhận sự,

Bộ phận hoạt động liên kết

Bạn đang tìm kiếm một công việc mà bạn có thể tin tưởng và điều đó có ảnh hưởng? International Christian Concern hiện đang tìm kiếm một cá nhân có tổ chức, định hướng chi tiết cho vai trò Nhân viên Hoạt động của Bộ tại văn phòng của chúng tôi ở Silver Spring, MD. Đây là một vị trí toàn thời gian.

Ứng cử viên thành công sẽ là một cá nhân có tổ chức, định hướng chi tiết, phân tích và đa tác vụ với lòng đam mê phục vụ Đấng Christ và Giáo hội bị đàn áp. ICC đặc biệt ưu tiên một cá nhân có lịch sử và nhân chứng Cơ đốc mạnh mẽ.

Nhim v và trách nhim tim năng:

 • Các nhiệm vụ tài chính bao gồm nhập dữ liệu giao dịch, báo cáo tài chính, đối chiếu thẻ tín dụng và tiền gửi ngân hàng.
 • Các nhiệm vụ hành chính bao gồm phục vụ như một người đại diện qua điện thoại và email, điều phối thư từ, lên lịch họp và nộp đơn.
 • Nhiệm vụ mua sắm bao gồm theo dõi và mua vật tư văn phòng.
 • Hỗ trợ Tổng thống bằng cách duy trì lịch và các công việc hành chính khác.
 • Các dự án đặc biệt khác theo sự phân công của Giám đốc vận hành.

Kinh nghim và K năng:

 • 3 đến 5 năm kinh nghiệm hành chính.
 • Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Outlook, Word và Excel.
 • Trải nghiệm với QuickBooks Online và cơ sở dữ liệu của các nhà tài trợ, chẳng hạn như Kindful, rất hữu ích.
 • Kỹ năng tổ chức mạnh mẽ.
 • Rất chi tiết.
 • Khả năng học hỏi và thích ứng nhanh.
 • Phong thái cá nhân và chuyên nghiệp ấm áp.

Đn bù:

 • Lương thưởng tương xứng với kinh nghiệm.
 • Các phúc lợi cho nhân viên hội đủ điều kiện bao gồm bảo hiểm y tế và kế hoạch hưu trí.

Đ áp dng: Vui lòng gửi sơ yếu lý lịch, thư xin việc và ba tài liệu tham khảo của bạn đến: job@persecution.org với dòng tiêu đề: “Bộ phận Hoạt động của Bộ”.

Bài Khác