Thư mời tham dự lể trao giảo thưởng”Người bảo vệ tự do tôn giáo năm 2020″

Viện Tự do Tôn giáo trân trọng mời bạn và Hiệp hội (VPEF) tham gia Lễ trao Giải thưởng Người bảo vệ Tự do Tôn giáo ảo của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ vinh danh Russell D. Moore, Chủ tịch Ủy ban Tự do Đạo đức và Tôn giáo, là người nhận giải thưởng năm nay. Người trao giải thưởng của chúng tôi sẽ là Robert P. George, Giáo sư Luật học McCormick tại Đại học Princeton và trước đây là Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.

Tôn vinh Russell D. Moore, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo và Đạo đức của Công ước Baptist Miền Nam, với Giải thưởng Người bảo vệ Tự do Tôn giáo

Mặc dù chúng tôi mong muốn tiếp tục Bữa tối thường niên RFI vào năm sau, nhưng chúng tôi đã chấp nhận định dạng ảo năm nay như một cơ hội để mời càng nhiều người càng tốt, bao gồm cả những người không thể tham gia trực tiếp với chúng tôi, nghe từ đẳng cấp thế giới của chúng tôi diễn giả, tìm hiểu về các sáng kiến ​​RFI chính và cùng chúng tôi tán dương tầm quan trọng của tự do tôn giáo.

Vui lòng đăng ký trực tuyến để tham dự! Sự kiện này diễn ra miễn phí, nhưng chúng tôi khiêm tốn đề nghị khách xem xét đóng góp đã khấu trừ thuế theo giá vé trước đó.

Bạn có thể gửi bất kỳ câu hỏi nào đến Caroline Hoffmann tại caroline.hoffmann@rfi.org hoặc gọi văn phòng của chúng tôi theo số (202) 838-7734.

Giải thưởng do Robert P. George, Giáo sư Luật học McCormick & Giám đốc Chương trình James Madison, Đại học Princeton, đồng thời là Chủ tịch trước đây của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ trao tặng

Lễ trao giải thưởng Người bảo vệ Tự do Tôn giáo năm 2020 của RFI công nhận Russell D. Moore , Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo và Đạo đức, vì công việc phi thường của ông bảo vệ tự do tôn giáo cho mọi người từ trong truyền thống tín ngưỡng của mình . Người trao giải của chúng tôi sẽ là Robert P. George , Giáo sư Luật học McCormick & Giám đốc Chương trình James Madison, Đại học Princeton và là Chủ tịch trước đây của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.

Bài Khác