Film Tài Liệu “Nghiền Nát Nước Mỹ”

Film tài liệu quan trọng”Nghiền nát nước Mỹ”..!

Chủ nghĩa Cộng sản Thế giới phát triển qua nhiều hình thức nhiều mô hình khác nhau, đã và đang bành trướng thao túng khắp Thế giới. Cuộc chiến ý thức hệ vẫn ầm ĩ hoạt động, Cộng sản trở lại là nỗi sợ hải cho toàn nhân loại. Điều này đã nói lên, đệ tam thế chiến bắt đầu bùng nổ, tương lại nhân loại sẻ đi về đâu..?

Bài Khác