CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022

Năm mới 2022.Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam (VPEF). Trân Trọng Kính Gửi Lời Cầu Chúc Sức Khỏe Và Mọi Điều May Mắn An Khang Thịnh Vượng Và Chân Cứng Đá Mềm Vạn Sự Như Ý Trong Danh Cứu Chúa Jesus Christ Đến Với Mọi Gia Đình Việt Nam. Kính Chúc Cát Tường..Cát Tường..Cát Tường..!

Chủ tịch. Rev, Nguyễn Công Chính

Bài Khác