Chuyên gia Liên Hợp quốc về quyền phát triển sẽ đến Việt Nam…

Chuyên gia Liên Hợp quốc về quyền phát triển sẽ đến Việt Nam

GENEVA (ngày 06/1 1/2023) – Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp quốc (LHQ) về quyền phát triển, ông Surya Deva, sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 1 5 tháng 1 1 năm 2023. 

 Trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 05 năm 2023, ông Deva sẽ đánh giá các nỗ lực của quốc gia trong việc thực hiện quyền phát triển, việc thúc đẩy hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền vững, và xác định những thách thức còn tồn tại. Ông cũng sẽ tìm hiểu việc Chính phủ thúc đẩy và đảm bảo sự tham gia hiệu quả của người dân vào quá trình xây dựng chính sách, và ra quyết định liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa. Chuyến thăm của Báo cáo viên đặc biệt nhằm hỗ trợ Chính phủ củng cố luật pháp, chính sách và thực hành phù hợp với Tuyên bố về Quyền phát triển (năm 1 986) và các tiêu chuẩn liên quan khác. 

 Báo cáo viên đặc biệt sẽ thăm Hà Nội, Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh. 

 Ông Deva sẽ tổ chức họp báo vào ngày 1 5 tháng 1 1 năm 2023, từ 14:00 đến 16:00 giờ, tại Khách sạn Fortuna, số 6B phố Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Đối tượng tham dự họp báo: chỉ mời nhà báo. 

 Chuyên gia sẽ trình bày báo cáo của ông tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc vào tháng 09 năm 2024. ./.

* Ông Surya Deva bắt đầu đảm nhận vai trò Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về Quyền phát triển từ ngày 01 tháng 05 năm 2023. Ông Deva là Giáo sư tại Trường Luật Macquarie, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Luật Môi trường tại Đại học Macquarie, Australia. Ông tiến hành nghiên cứu về các lĩnh vực kinh doanh và quyền con người, luật hiến pháp so sánh, luật quốc tế về quyền con người, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và bình đẳng giới. Ông Deva từng là thành viên của Nhóm làm việc của Liên Hợp quốc về Kinh doanh và Quyền con người (2016-2022). Ông cố vấn cho các cơ quan Liên Hợp quốc, các chính phủ, các tổ chức về quyền con người ở các quốc gia, các tập đoàn đa quốc gia, công đoàn, và các tổ chức xã hội dân sự về các vấn đề liên quan đến kinh doanh và quyền con người. 

 Các Báo cáo viên đặc biệt là một phần của Thủ tục đặc biệt (Special Procedures) của Hội đồng Nhân quyền LHQ. Thủ tục đặc biệt, cơ quan lớn nhất gồm các chuyên gia độc lập trong hệ thống Nhân quyền của Liên Hợp quốc, là tên gọi chung để chỉ các cơ chế độc lập của Hội đồng nhằm giám sát và tìm hiểu tình hình thực tế để giải quyết các tình huống cụ thể của quốc gia, hoặc các vấn đề chuyên đề ở tất cả các khu vực trên thế giới. Các chuyên gia của Thủ tục đặc biệt làm việc trên cơ sở tình nguyện; họ không phải là nhân viên LHQ và không nhận lương khi làm việc. Họ độc lập không liên quan đến bất kỳ chính phủ hoặc tổ chức nào, và thực hiện công việc với tư cách cá nhân. 

 Nhân quyền LHQ, trang Việt Nam 

 Để biết thêm thông tin và yêu cầu phỏng vấn, mời liên hệ: Antoanela Pavlova (antoanela.pavlova@un.org) hoặc hrc-sr-development@un.org 

 Nếu báo chí có câu hỏi liên quan đến các chuyên gia độc lập khác của LHQ, mời liên hệ: Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) hoặc Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org) 

 Mời quý báo theo dõi tin tức liên quan đến các chuyên gia độc lập của LHQ về quyền con người trên Twitter @UN_SPExperts; tin tức liên quan đến Báo cáo viên đặc biệt về quyền phát triển tại @UNSRdevelopment. 

 Nếu quan tâm đến thế giới chúng ta đang sống?

Thì hãy ĐỨNG LÊN vì quyền của một người nào đó ngay hôm nay.

#Standup4humanrights và truy cập trang web tại địa chỉ: http://www.standup4humanrights.org

Bài Khác