Hiệp hội truyền giáo Billy Graham.

30 ngày huấn luyện tâm linh!

Đó là thời điểm nhiều người bắt đầu nghĩ đến những quyết tâm trong năm mới.

Có thể bạn đang bị mắc kẹt trong lối mòn tâm linh—hoặc bạn muốn đến gần Chúa hơn.

Chúng tôi mời bạn tham gia “Trại huấn luyện tâm linh 30 ngày” miễn phí của chúng tôi, chương trình này sẽ giúp bạn cam kết dành thời gian mỗi ngày cho việc cầu nguyện và Kinh thánh.

Nguồn tài nguyên kỹ thuật số này—với sự khôn ngoan trong Kinh thánh của Billy, Franklin và Will Graham—cung cấp hướng dẫn thực tế về cách đọc Kinh thánh và áp dụng nó vào cuộc sống của bạn.

Bạn đã sẵn sàng phát triển đức tin sâu sắc hơn vào năm 2024 chưa?
11262-30-Day-Spiritual-Bootcamp-Final

Bài Khác