BAN ĐIỀU HÀNH HIỆP HỘI VPEF CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024

BAN ĐIỀU HÀNH HIỆP HỘI VPEF. CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024.

Thay mặt Ban điều hành VPEF. Chúc tất cả anh chị em, tôi tớ Chúa, một năm mới tràn đầy ân sủng – những phúc lành tươi mới trong Chúa Giêsu!

Whoever waits on the LORD will surely renew his strength; Fly high like an eagle, run without getting tired, walk without getting tired. (Isaiah 40:31)

On behalf of the VPEF Executive Board. Wishing all of you, ladies and gentlemen, God’s servants, a new year filled with grace – fresh blessings in the Lord Jesus!

Bài Khác