Hội nghị cấp Bộ trưởng nâng cấp niềm tin tôn giáo & Tuyên ngôn Potomac 2018

Trong Hội nghị Mục sư Nguyễn Công Chính có cơ hội tiếp xúc với nhiều viên chức ngoại giao của 87 Quốc gia. Mục sư Nguyễn Công Chính cúng có cơ hội diện kiến viên chức cấp cao của Hoa kỳ là Phó Tổng Thống Mike Pence, Bộ trưởng ngoại giao Mike Pompeol, Đại sứ San Brownback và nhiều viên chức ngoại giao cũng như các lãnh đạo tôn giáo các quốc gia khác.

Mục sư nguyễn Công Chính cũng được vinh dự đọc một phần của Bản tuyên ngôn Potomac để nói lên quyền tự do biểu đạt phát biểu hay tự do ngôn luận, đặc biệt là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và nhân quyền.

Phó Tống Thống Mike Pence.

Booj trưởng ngoại giao Hoa kỳ Mike Pompeol

Bài Khác