Middle Atlantic Union of Vietnamese Student Associations (MAUVSA)

MAUVSA là chữ viết tắt của Middle Atlantic Union of Vietnamese Student Associations, là một trong số 11 hội đoàn của “The Unions of “UNAVSA” (Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ). LH SV MAUVSA được thành lập năm 2007 với mục đích thống nhất, đoàn kết các hội sinh viên người Mỹ gốc Việt trong các truờng đại học trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và xa hơn, để cùng đi một huớng đi chung và đào tạo cho nhiều thế hệ trẻ có lý tuởng phục vụ cao đẹp, phát triển khả năng lãnh đạo, nuôi dưỡng ý thức cội nguồn, giữ gìn văn hóa dân tộc Việt nam, tạo phuơng tiện thông tin, liên lạc dễ dàng vận động dân chủ nhân quyền phát triển công lý công bằng xã hội thúc đẩy hòa bình và di trì sự phát triển nhân loại…

Liên Hội Sinh viên MAUVSA sẽ tổ chức Đại Hội lần thứ 8 vào ngày 8-10 Tháng 2, 2019 tại Mariott Fairview Park Hotel, Falls Church, VA. Chủ đề năm nay là "Breaking Barriers".

MAUVSA là chữ viết tắt của Middle Atlantic Union of Vietnamese Student Associations, là một trong số 11 hội đoàn của “The Unions of “UNAVSA” (Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ). LH SV MAUVSA được thành lập năm 2007 với mục đích thống nhất, đoàn kết các hội sinh viên người Mỹ gốc Việt trong các truờng đại học trong vùng Đông Bắc HK và xa hơn, để cùng đi một huớng đi chung là đào tạo cho thế hệ trẻ có lý tuởng phục vụ cao đẹp, phát triển khả năng lãnh đạo, nuôi dưỡng ý thức cội nguồn, giữ gìn văn hóa dân tộc, tạo phuơng tiện để thông tin, liên lạc dễ dàng và cổ võ công bằng xã hội…

Posted by Phillips Nguyen on Friday, February 8, 2019

Bài Khác