Hàng chục nghìn đồng bào Việt nam tỵ nạn Cộng sản tại thành phố Houston – Texas “Hiệp thông cầu nguyện vì hòa bình tự do công lý cho Dân tộc Việt nam”.

Hàng chục nghìn đồng bào Việt nam tỵ nạn Cộng sản tại thành phố Houston – Texas “Hiệp thông cầu nguyện vì hòa bình tự do công lý cho Dân tộc Việt nam”.

Biểu tình và Đêm thắp nến của người Vệt tại Houston TX nguyện cầu cho Tổ Quốc VIỆT NAM.

Posted by Huong Nguyen on Monday, July 9, 2018
https://www.facebook.com/mike.du.73932/videos/354385745404810/?t=6

Bài Khác