Hàng chục nghìn đồng bào Việt nam tỵ nạn Cộng sản tại thành phố Houston – Texas “Hiệp thông cầu nguyện vì hòa bình tự do công lý cho Dân tộc Việt nam”.

Hàng chục nghìn đồng bào Việt nam tỵ nạn Cộng sản tại thành phố Houston – Texas “Hiệp thông cầu nguyện vì hòa bình tự do công lý cho Dân tộc Việt nam”.

https://www.facebook.com/100027119063411/videos/123371401910161/?t=307
https://www.facebook.com/mike.du.73932/videos/354385745404810/?t=6

Bài Khác