Cộng sản cướp đất và đàn áp tôn giáo đồng bào các sắc tộc Tây nguyên…!

XIN MỌI NGƯỜI HÃY QUAN TÂM THEO LỜI KÊU GỌI CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG CAO.


98 hộ dân bon Đăk pri xã Nậm ndir Krông nô tinh Đăk nông quyết tâm lấy lại đất.
Chúng tôi không làm sai, chúng tôi không bao giờ rút lui…chúng tôi sẽ hy sinh…

Nguồn Video: Y Chinh Kmăn
https://www.facebook.com/…/vb.10002613639…/170445063836706/

CƯỚP ĐẤT NGƯỜI DÂN VÙNG CAO

XIN MỌI NGƯỜI HÃY QUAN TÂM THEO LỜI KÊU GỌI CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG CAO.98 hộ dân bon Đăk pri xã Nậm ndir Krông nô tinh Đăk nông quyết tâm lấy lại đất.Chúng tôi không làm sai, chúng tôi không bao giờ rút lui…chúng tôi sẽ hy sinh…Nguồn Video: Y Chinh Kmănhttps://www.facebook.com/ychinh.kman.75/videos/vb.100026136390773/170445063836706/?type=2&theater

Posted by Việt Tân on Wednesday, September 26, 2018

Bài Khác