Tổ tiên của loài người bắt đầu từ đâu.?

Thánh kinh. Sáng thế ký từ đoạn 1 đến đoạn 3 là lời của Giê-hô-va. Đức Chúa Trời đã được ghi lại.

Tổ Tiên Của Chúng Ta Là Ai?

Tổ Tiên Của Chúng Ta Là Ai? Mời các bạn nhìn biết câu trả lời thật.

Posted by Diễn Giả Francis Hùng – Chuyên Gia Huấn Luyện Bán Hàng Giỏi Nhất Khu Vực on Saturday, February 9, 2019

Bài Khác