TRẢ GIÁ  CHO CHỨC VỤ MỤC SƯ(The Cost of Being a Pastor)

Mục sư được liệt vào danh sách 4 nghề khó nhất tại nước Mỹ bởi vì một Mục sư phải là: •Nhà truyền giáo                      (Matthew 28:19-20) •Gương mẫu                             (I Timothe 3:1-16) •Bố(Cha) •Chồng                                     (Epheso 5: 21-33) •Người tư vấn                           (Heboro 13:7) •Tổ chức hội nghị •Người lập kế hoạch •Người phục vụ •Có tầm nhìn xa khải tượng     (Sangtheky 13:14)…

Xem Tiếp >>>>