Message from Mr. Jeffking. ICC President,

Thưa ChinhKhi chúng ta đọc về cuộc đàn áp ở những tin tức, thật dễ dàng để mất những tác động của con người giữa những người chết và thống kê khác.Tuy nhiên, đằng sau mỗi sự cố là người thật. Những người bị giết hoặc bị thương nghỉ đằng sau một tác động lan tỏa của đau buồn trong…

Xem Tiếp >>>>

Cầu nguyện…Mùa vọng… Chúa của tình yêu giáng sinh,

Cầu nguyện, hành động và hết lòng mừng Chúa Jesus Christ giáng sinh, Tháng 12 năm 2019 1 Chủ nhật đầu tiên của Mùa Vọng Hãy dâng lên những lời cầu nguyện cảm ơn và ngợi khen cho mùa dự đoán, tưởng nhớ và cử hành Chúa Giêsu Kitô này – món quà tuyệt vời của tình yêu và sự…

Xem Tiếp >>>>

Tân Ban điều hành VPEF Nhiềm Kỳ 2022-2026

Ban điều hành VPEF Tân Ban điều hành VPEF Nhiệm Kỳ 2022-2026 1. Rev. Nguyen Cong Chinh (president VPEF) 2. Pastor. Nguyen Manh Cuong (Vice president 1 VPEF) 3. Pastor. Sùng Sèo Hòa (Vice president 2 VPEF) 4. Pastor. Andrew Blunt (Secretary-General of VPEF) 5. Missionary, David Mlo,1nd Deputy Secretary-General 6. Pastor. Y Sing Lemo (2nd Deputy Secretary-General VPEF) 7.…

Xem Tiếp >>>>