CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN LIÊN HIỆP QUỐC SẺ HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC GIÁ TRỊ NHÂN QUYỀN VÀ TỰ DO TÔN GIÁO SẮC TỘC,

Hình minh họa

Mọi người có quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo; quyền này bao gồm quyền tự do thay đổi tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình, và tự do, ở một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác và ở nơi công cộng hay riêng tư, để thể hiện tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình trong việc giảng dạy, thực hành thờ phượng và tuân theo(Tuyên ngôn Quốc tế về quyền con người năm 1948)

Đối mặt với những thách thức đối với tự do tôn giáo trên toàn thế giới, Chủ tịch Bộ Thăng tiến Tự do Tôn giáo trình bày Kế hoạch Hành động Potomac này như một khuôn khổ cho hoạt động quốc gia và đa quốc gia. Cộng đồng quốc tế được khuyến khích dựa trên các quy định của Kế hoạch Hành động khi ứng phó với các hành vi vi phạm và lạm dụng tự do tôn giáo hoặc các trường hợp đàn áp vì tôn giáo, tín ngưỡng, phi tín ngưỡng:

Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng của Con người

Các quốc gia nên tăng cường vận động tập thể và phối hợp để thúc đẩy và bảo vệ tự do tôn giáo và chống lại sự đàn áp các cá nhân vì tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Theo tinh thần đó, các quốc gia nên làm việc để:

• Lên án mạnh mẽ các hành vi phân biệt đối xử và bạo lực nhân danh hoặc chống lại một tôn giáo cụ thể hoặc thiếu tôn giáo đó và nhấn mạnh trách nhiệm giải trình ngay lập tức đối với những người chịu trách nhiệm về bạo lực đó, bao gồm các tổ chức nhà nước và phi nhà nước.

• Bảo vệ các thành viên của các cộng đồng tôn giáo, các thành viên bất đồng chính kiến và những người không theo đạo khỏi các mối đe dọa đối với tự do, an toàn, sinh kế và an ninh của họ vì niềm tin của họ.

• Tôn trọng quyền tự do của cha mẹ trong việc cung cấp cho con cái họ giáo dục tôn giáo và đạo đức phù hợp với lương tâm và niềm tin của chính họ và để đảm bảo các thành viên của cộng đồng thiểu số tôn giáo và những người không theo đạo không bị ép buộc truyền bá các tín ngưỡng khác.

• Bảo vệ khả năng sản xuất các ấn phẩm và tài liệu tôn giáo của những người theo tôn giáo, các cơ sở và tổ chức với số lượng mà họ mong muốn, cũng như nhập khẩu và phổ biến các tài liệu đó.

• Tăng cường hiểu biết quốc tế về việc đàn áp tự do tôn giáo có thể góp phần gây ra chủ nghĩa cực đoan bạo lực, chủ nghĩa bè phái, xung đột, mất an ninh và bất ổn như thế nào.

• Đảm bảo không sử dụng các cáo buộc sai trái về “chủ nghĩa cực đoan” làm cái cớ để ngăn chặn quyền tự do thể hiện niềm tin tôn giáo và thực hành đức tin của các cá nhân, hoặc hạn chế quyền tự do hội họp và lập hội hòa bình.

• Loại bỏ những hạn chế làm hạn chế quá mức khả năng thể hiện đức tin hoặc niềm tin của họ trong việc tuân thủ và thực hành, dù một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, thông qua hội họp ôn hòa, thờ phượng, tuân thủ, cầu nguyện, thực hành, giảng dạy và các hoạt động khác.

• Lên tiếng song phương, cũng như thông qua các diễn đàn đa phương, chống lại các hành vi vi phạm hoặc lạm dụng quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

Đối mặt với các giới hạn pháp lý

Các quốc gia nên thúc đẩy tự do tôn giáo và đưa luật pháp và chính sách của họ phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế liên quan đến tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Theo tinh thần đó, các quốc gia nên làm việc để:

• Bảo vệ tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hoặc tín ngưỡng và đảm bảo các cá nhân có thể tự do thay đổi tín ngưỡng, hoặc không tin, mà không bị trừng phạt hoặc không sợ bạo lực, đồng thời khuyến khích việc bãi bỏ các quy định trừng phạt hoặc phân biệt đối xử đối với các cá nhân rời bỏ hoặc thay đổi tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ.

• Khuyến khích mọi hệ thống đăng ký do nhà nước quản lý để chính thức công nhận các cộng đồng tôn giáo là tùy chọn (thay vì bắt buộc) và không quá nặng nề, để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành tôn giáo tự do và hợp pháp cho các cộng đồng tín đồ.

• Cho phép các cộng đồng tôn giáo thiết lập các địa điểm thờ phượng hoặc hội họp tự do có thể tiếp cận ở công cộng hoặc tư nhân, tự tổ chức theo cơ cấu thứ bậc và thể chế của riêng họ, đào tạo nhân viên tôn giáo và thành viên cộng đồng của họ, và lựa chọn, bổ nhiệm và thay thế nhân sự của họ phù hợp với niềm tin của họ mà không có sự can thiệp của chính phủ.

• Bãi bỏ các luật chống báng bổ, vốn dĩ mang tính chủ quan, và thường góp phần vào chủ nghĩa bè phái và chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Việc thực thi các luật này ngăn cản quá mức việc thực hiện các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, biểu đạt và dẫn đến các vi phạm hoặc lạm dụng nhân quyền khác.

• Nhận thức rằng việc tôn trọng tự do tôn giáo có thể tạo điều kiện cho các chủ thể tôn giáo tham gia vào các nỗ lực mang tính xây dựng nhằm ngăn chặn và chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực, khủng bố và xung đột, đồng thời hợp tác với các thành phần phi tôn giáo.

• Khuyến khích xây dựng các luật và chính sách phản đối công tâm để phù hợp với niềm tin tôn giáo của những người trong độ tuổi nhập ngũ và cung cấp các lựa chọn thay thế cho nghĩa vụ quân sự.

Bênh vực quyền bình đẳng và bảo vệ cho tất cả mọi người, bao gồm cả thành viên của các nhóm thiểu số tôn giáo

Các quốc gia nên thúc đẩy nhân quyền của các thành viên thuộc các nhóm thiểu số tôn giáo, các thành viên bất đồng chính kiến với đa số tín ngưỡng và những người không theo đạo, bao gồm quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Theo tinh thần đó, các quốc gia nên làm việc để:

• Đối xử bình đẳng với tất cả mọi người theo luật pháp – bất kể tôn giáo, tín ngưỡng hoặc tín ngưỡng tôn giáo của một cá nhân hay thiếu tôn giáo – và đảm bảo các quan chức thực thi pháp luật thực hiện các biện pháp để bảo vệ tất cả mọi người, kể cả thành viên của các nhóm thiểu số tôn giáo, khỏi các hành vi gây hại hoặc phân biệt đối xử do họ niềm tin hoặc niềm tin.

• Ngăn chặn sự phân biệt đối xử vì tôn giáo hoặc niềm tin trong việc tiếp cận công lý, việc làm, giáo dục và nhà ở, địa vị cá nhân và luật gia đình, cũng như tiếp cận với cơ hội bày tỏ trên các diễn đàn công cộng.

• Đảm bảo rằng tất cả mọi người, bao gồm cả các thành viên cộng đồng thiểu số tôn giáo, không bị cưỡng bức chuyển đổi và được hưởng và nhận được sự bảo vệ bình đẳng theo luật pháp mà không bị phân biệt đối xử.

• Phản ứng nhanh chóng trước các cuộc tấn công thể xác đối với con người và việc phá hủy hoặc phá hoại các thánh địa hoặc tài sản dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng, và quy trách nhiệm cho những người có trách nhiệm.

• Khuyến khích giảng dạy về giá trị của sự hiểu biết và hợp tác giữa các tôn giáo và giữa các tôn giáo, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết chung về các tôn giáo trên thế giới để giảm bớt những hiểu lầm và định kiến có hại.

• Thúc đẩy tự do tôn giáo và đa nguyên bằng cách thúc đẩy khả năng của các thành viên của tất cả các cộng đồng tôn giáo, bao gồm cả những người lao động nhập cư, thực hành tôn giáo của họ, và đóng góp một cách cởi mở và bình đẳng cho xã hội.

• Khuyến khích các cơ quan chức năng tố cáo và lên án sự phân biệt đối xử nơi công cộng và tội ác nhắm vào các cá nhân do tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ hoặc thiếu tôn giáo của họ.

Ứng phó với Diệt chủng và các Hành động tàn bạo hàng loạt khác

Các quốc gia nên sử dụng các biện pháp ngoại giao, nhân đạo và các phương tiện cần thiết thích hợp để bảo vệ cộng đồng dân cư của họ khỏi nạn diệt chủng, tội ác chiến tranh, thanh lọc sắc tộc và tội ác chống lại loài người, kể cả khi dựa trên các kết án tôn giáo. Theo tinh thần đó, các quốc gia nên làm việc để:

• Hãy hành động ngay lập tức để bảo vệ quần thể của họ khỏi nạn diệt chủng, tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh và thanh lọc sắc tộc.

• Lên án các tin nhắn hoặc bài tường thuật kích động bạo lực chống lại những người nắm giữ một số tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác hoặc thúc đẩy căng thẳng nội bộ và giữa các tôn giáo, cho dù là của các quan chức chính phủ hay các tổ chức phi nhà nước.

• Thực hiện các bước để hỗ trợ các nỗ lực điều tra và làm việc để lưu giữ bằng chứng và ghi lại các tội phạm bị nghi ngờ khi phát sinh các báo cáo về tội ác, bao gồm tội ác diệt chủng, tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người hoặc thanh lọc sắc tộc.

• Quy trách nhiệm cho những người chịu trách nhiệm về tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh, hành động tàn bạo hàng loạt, thanh trừng sắc tộc và các tội ác liên quan, đồng thời sử dụng các cơ chế để thúc đẩy trách nhiệm giải trình, công lý và hòa giải.

• Xem xét nhu cầu của những người sống sót và gia đình của những người sống sót sau các hành động tàn bạo và cung cấp cho họ sự hỗ trợ và nguồn lực để giúp xây dựng lại và chữa lành các cộng đồng và cá nhân bị tổn thương ở các khu vực sau xung đột.

• Làm việc với các nạn nhân sẵn sàng và những người sống sót sau các cuộc tàn bạo hàng loạt để phát triển và phổ biến các nỗ lực truyền thông và giáo dục về kinh nghiệm, sự phục hồi và khả năng phục hồi của họ.

Bảo tồn Di sản Văn hóa

Các quốc gia cần tăng cường nỗ lực bảo vệ và bảo tồn di sản văn hóa, bao gồm cả di sản của các cộng đồng tôn giáo thiểu số bị đe dọa, đặc biệt là trong các khu vực xung đột, và bảo tồn các di sản văn hóa, ngay cả những di sản của các cộng đồng mà các thành viên đã giảm dần hoặc di cư sang các quốc gia khác. Theo tinh thần đó, các quốc gia nên làm việc để:

• Thông qua và thực hiện các chính sách giới thiệu hoặc cải thiện danh sách kiểm kê các địa điểm và đối tượng văn hóa thúc đẩy sự tôn trọng và bảo vệ di sản, bao gồm các địa điểm thờ tự và tôn giáo, đền thờ và nghĩa trang, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp khi các địa điểm đó dễ bị phá hoại hoặc phá hủy bởi các chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước.

• Bảo vệ các khu di sản và giúp các chính phủ khác làm như vậy bằng cách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo chuyên môn cho các quan chức có liên quan, cũng như cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các khu vực đang gặp nguy hiểm ngay lập tức.

• Hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng để bảo vệ, bảo vệ, sửa chữa và / hoặc ổn định các khu di sản văn hóa của họ.

• Khuyến khích sự tham gia của người dân địa phương vào việc bảo tồn di sản văn hóa của họ, và thu hút các thành viên của cộng đồng tôn giáo và những người khác, bao gồm cả lãnh đạo của họ, được đào tạo về cách bảo vệ di sản văn hóa của họ khỏi bị hư hại và / hoặc cướp bóc.

• Hỗ trợ nỗ lực khôi phục các địa điểm di sản văn hóa có ý nghĩa đối với nhiều cộng đồng trong khu vực xung đột để thúc đẩy các mối quan hệ nội bộ và giữa các tín ngưỡng và xây dựng lại lòng tin.

• Nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là trong giới trẻ, về ý nghĩa và lịch sử của di sản văn hóa, bằng cách làm việc với và thông qua các tổ chức tôn giáo và các nhà lãnh đạo cộng đồng khác.

Thúc đẩy và Bảo vệ Tự do Tôn giáo và Lòng khoan dung trong Trường học

Các quốc gia nên thúc đẩy và bảo vệ tự do tôn giáo và sự khoan dung trong trường học. Với tinh thần đó, chúng tôi khuyến khích các Quốc gia làm việc để:

• Hỗ trợ vai trò của giáo dục trong việc tạo ra các cộng đồng khoan dung hơn, cam kết tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo hoặc tín ngưỡng cho các cá nhân thuộc mọi tín ngưỡng hoặc không có tín ngưỡng.

• Khuyến khích sự tôn trọng và khoan dung trong việc trao đổi ý kiến tự do và cởi mở, bao gồm cả những ý tưởng liên quan đến tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

• Ngăn chặn sự phân biệt đối xử tôn giáo trong các cơ sở giáo dục và nâng cao nhận thức về quyền con người, bao gồm quyền tự do tôn giáo.

• Hỗ trợ quyền tự do của học sinh và gia đình trong việc lựa chọn giáo dục, bao gồm cả phụ huynh để đảm bảo việc giáo dục tôn giáo và đạo đức của con cái họ phù hợp với niềm tin của chính họ.

• Cho phép các tổ chức dựa trên tín ngưỡng và các nhóm tôn giáo tham gia vào các chương trình giáo dục và sử dụng các cơ sở giáo dục trên cơ sở bình đẳng như các thực thể khác.

• Cung cấp các cơ chế cụ thể để báo cáo, giám sát, điều tra và cải thiện các trường hợp phân biệt đối xử tôn giáo trong trường học.

Bảo vệ các nhóm thiểu số bị đàn áp trong bối cảnh xung đột và khủng hoảng

Tôn giáo và các nhóm thiểu số khác trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo thường có những nhu cầu riêng biệt có nguy cơ bị bỏ qua hoặc bị bỏ qua. Cộng đồng quốc tế cần nỗ lực để đảm bảo cung cấp hiệu quả viện trợ nhân đạo và phát triển trên cơ sở nhu cầu cho tất cả mọi người, kể cả thành viên của các nhóm thiểu số tôn giáo, trong bối cảnh xung đột và khủng hoảng. Theo tinh thần đó, các Quốc gia nên làm việc để:

• Bảo vệ tất cả những người bị bức hại, bất kể tín ngưỡng tôn giáo của họ, đồng thời duy trì nguyên tắc công bằng.

• Đảm bảo rằng việc đánh giá và đáp ứng các nhu cầu nhân đạo không phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tôn giáo hoặc tín ngưỡng và nhạy cảm với nhu cầu của các cộng đồng bị ảnh hưởng hoặc bị bức hại.

• Cải thiện việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo bằng cách đảm bảo rằng các đánh giá về các rủi ro và nhu cầu được bảo vệ — bao gồm cả sự ngược đãi dựa trên tôn giáo hoặc một cơ sở được bảo vệ khác thông báo một cách thích hợp cho các giai đoạn phân tích, thực hiện chương trình và đánh giá phản ứng nhân đạo.

• Khi thích hợp, hãy xem xét tính dễ bị tổn thương do liên kết với một cộng đồng thiểu số bị đàn áp, bao gồm nơi mà bản sắc tôn giáo đã đóng một vai trò trong cuộc xung đột và nơi một số nhóm nhất định, chẳng hạn như những người cải đạo hoặc những người không theo tôn giáo, phải đối mặt với việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản bị hạn chế.

• Khuyến khích các nỗ lực rộng rãi hơn để tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhân đạo đối với sự tham gia trực tiếp của các quần thể và cộng đồng bị ảnh hưởng, bao gồm sự hợp tác với các nhà lãnh đạo địa phương và quốc gia của các cộng đồng tôn giáo bị ảnh hưởng.

• Thúc đẩy sự hiểu biết giữa các nhân viên trong các cơ quan nhân đạo về mối quan tâm cụ thể của các cộng đồng tôn giáo, để đảm bảo các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương cảm thấy an toàn và yên tâm khi tiếp cận các cơ quan này.

• Thúc đẩy các chiến lược truyền thông hòa nhập tiếp cận các nhóm tôn giáo dễ bị tổn thương, bao gồm lập kế hoạch tích cực cho việc đăng ký tị nạn, cung cấp hỗ trợ quốc tế và các quá trình như hồi hương tự nguyện, tiếp cận giáo dục và làm việc.

Tăng cường phản ứng

Các quốc gia nên thực hiện các hành động để đáp trả các mối đe dọa đối với tự do tôn giáo tiếp tục sinh sôi nảy nở trên khắp thế giới. Theo tinh thần đó, các quốc gia nên xem xét việc tán thành Tuyên bố Potomac và làm việc để:

• Mở rộng hỗ trợ tài chính để hỗ trợ những người bị bức hại vì ủng hộ tự do tôn giáo, theo đảng phái hoặc thực hành, hoặc vì là người không tin và hỗ trợ công việc xây dựng năng lực của các tổ chức vận động tự do tôn giáo, và khuyến khích các tổ chức tư nhân tăng cường tài trợ cho những mục đích đó.

• Tăng cường pháp quyền, bảo đảm xét xử công bằng và năng lực thể chế để bảo vệ tự do tôn giáo và các quyền con người khác.

• Cung cấp thêm các nguồn lực ngoại giao thông qua việc tạo ra các vị trí đại sứ hoặc đầu mối đặc biệt trong các bộ ngoại giao, và hỗ trợ hành động tập thể thông qua các nhóm như Nhóm Liên lạc Quốc tế về Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng và Ban Quốc tế của các Nghị sĩ về Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng.

• Đào tạo và trang bị cho các nhà ngoại giao về ý nghĩa và giá trị của tự do tôn giáo và cách thúc đẩy nó.

• Hàng năm đánh dấu Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của các hành vi bạo lực dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng vào ngày 22 tháng 8 , được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thành lập vào năm 2019 là một ngày để tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc đàn áp tôn giáo và cam kết giúp đỡ những người đang đau khổ không khoan dung và bạo lực dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng, bao gồm cả những người thuộc tôn giáo thiểu số.

• Cho phép và hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự và các thành phần tôn giáo trong nỗ lực vận động và tổ chức nhân danh tự do tôn giáo, đa nguyên, hòa bình và khoan dung và các giá trị liên quan.

• Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các diễn đàn trong nước, hoặc sử dụng các nhóm hiện có, nơi các nhóm tôn giáo, tổ chức tín ngưỡng và xã hội dân sự có thể gặp gỡ để thảo luận về các mối quan tâm về tự do tôn giáo trong và ngoài nước, cũng như thông qua các cơ quan ở cấp khu vực.

• Khuyến khích các bộ và quan chức chính phủ tham gia và lắng nghe các diễn đàn trong nước thường xuyên và thực hiện các đề xuất liên quan khi có thể.

• Khuyến khích các dự án đầu tư kinh tế quốc gia thúc đẩy sự hợp tác và xây dựng lòng tin giữa các cộng đồng khác nhau và thể hiện lợi ích kinh tế, xã hội và cá nhân của việc tôn trọng tự do tôn giáo và đa nguyên.

• Đào tạo và hỗ trợ các thành viên cộng đồng tôn giáo, bao gồm cả các thành viên tôn giáo, để xây dựng khả năng phục hồi và ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực và chủ nghĩa khủng bố, vốn ảnh hưởng tiêu cực đến tự do tôn giáo, bằng cách phổ biến các thông điệp thay thế, thu hút các thành viên cộng đồng có nguy cơ và thực hiện quan hệ đối tác nội bộ và giữa các tín ngưỡng.

Bài Khác