Chúc Mừng Ngày Độc Lập Của Tajikistan

Happy Independence Day of Tajikistan

On behalf of the VPEF Association. We extend our deepest best wishes to the people and government of Tajikistan on the occasion of the 32nd anniversary of its independence on September 9, 1991

We also send prayers to encourage the people of Tajikistan to fully enjoy human rights values ​​including religious freedom and indigenous peoples’ rights. The people of Tajikistan join the government in promoting a peaceful and prosperous future for the people of Tajikistan,

Our sincere congratulations on your Independence aer Day.

Peace & Grace

Rev. Cong Chinh Nguyen.
President of VPEF

______________________________________________

Chúc mừng ngày quốc khánh của Tajikistan

Thay mặt Hiệp hội VPEF. Chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới người dân và chính phủ Tajikistan nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày độc lập vào ngày 9 tháng 9 năm 1991

Chúng tôi cũng gửi lời cầu nguyện để khuyến khích người dân Tajikistan được hưởng đầy đủ các giá trị nhân quyền trong đó có tự do tôn giáo và quyền của người dân bản địa. Người dân Tajikistan cùng chính phủ thúc đẩy một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho người dân Tajikistan,

Chúng tôi chân thành chúc mừng ngày Độc lập của các bạn.

Hòa Bình & Ân Sủng

Rev. Công Chính Nguyễn.
Chủ tịch VPF

Bài Khác