Báo cáo năm 2023 của Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế: Về Việt Nam 

Nhà sư. Thích Minh Tuế(Lê Anh Tứ) TÓM TẮT BẢN BÁO CÁO Hiến pháp quy định rằng mọi cá nhân đều có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Luật quy định về quyền kiểm soát đáng kể của chính phủ đối với các hoạt động tôn giáo và bao gồm các điều khoản mơ hồ cho phép hạn…

Xem Tiếp >>>>

Roles Illustrating the Responsibilities of a Pastor

Pastors indeed wear many hats and fulfill various roles within their church and community. These roles highlight the diverse responsibilities and opportunities that come with pastoral ministry. Pastors are called to be spiritual leaders, teachers, caregivers, and administrators, all with the goal of building the church and glorifying God. Below is a breakdown of the mentioned roles:

Xem Tiếp >>>>

TRẢ GIÁ  CHO CHỨC VỤ MỤC SƯ(The Cost of Being a Pastor)

Mục sư được liệt vào danh sách 4 nghề khó nhất tại nước Mỹ bởi vì một Mục sư phải là: •Nhà truyền giáo                      (Matthew 28:19-20) •Gương mẫu                             (I Timothe 3:1-16) •Bố(Cha) •Chồng                                     (Epheso 5: 21-33) •Người tư vấn                           (Heboro 13:7) •Tổ chức hội nghị •Người lập kế hoạch •Người phục vụ •Có tầm nhìn xa khải tượng     (Sangtheky 13:14)…

Xem Tiếp >>>>

Tưới cây trong một ngôi nhà bị đánh bom: Sứ mệnh đến vùng đồng bằng Miến Điện

26 tháng 1 năm 2024 Bang Karen, Miến Điện Bà nội đang tưới cây. Bạn bè và gia đình thân mến, Chúng tôi vừa tốt nghiệp 165 Biệt động quân mới và thực hiện nhiệm vụ cứu trợ từ vùng núi xuống vùng đồng bằng rộng mở phía tây Bang Karen. Bảy người trong đội của chúng tôi đã yêu…

Xem Tiếp >>>>

Hiệp hội truyền giáo Billy Graham.

30 ngày huấn luyện tâm linh! Đó là thời điểm nhiều người bắt đầu nghĩ đến những quyết tâm trong năm mới. Có thể bạn đang bị mắc kẹt trong lối mòn tâm linh—hoặc bạn muốn đến gần Chúa hơn. Chúng tôi mời bạn tham gia “Trại huấn luyện tâm linh 30 ngày” miễn phí của chúng tôi, chương trình…

Xem Tiếp >>>>

ƠN CHÚA KHÔNG QUÊN. NHỚ KỶ NIỆM NHÀ THỜ TLVN TẠI TAM KỲ – QUÃNG NAM.

Tôi đã tin Chúa tại nhà thờ Tam kỳ vào ngày 25/12/1982(Mùa Noel) Sau đó học giáo lý và do Mục sư Mã Phúc Tín làm lễ Baptem. Đến năm 1985 tôi cùng gia đình di cư tự do vào vùng đất sa thầy, Gia lai-Kon tum định cư. Năm 1989 tôi cùng một số người Bạn(Phạm Thanh Sơn, Nguyễn…

Xem Tiếp >>>>