Tổ chức cơ đốc thế giới tuyển chọn nhận sự,

Bộ phận hoạt động liên kết Bạn đang tìm kiếm một công việc mà bạn có thể tin tưởng và điều đó có ảnh hưởng? International Christian Concern hiện đang tìm kiếm một cá nhân có tổ chức, định hướng chi tiết cho vai trò Nhân viên Hoạt động của Bộ tại văn phòng của chúng tôi ở Silver Spring,…

Xem Tiếp >>>>