Sức mạnh Samson…!

Anh thích cái cảm giác được thoả mãn sự phóng túng của bản ngã mình. Dần dần anh bị nghiện và lệ thuộc vào nó đến nỗi không thể thiếu được. Anh lớn lên trong một gia đình tin kính. Anh là người được Chúa chọn, được biệt riêng và được ban cho một sức mạnh siêu nhiên để giải cứu…

Xem Tiếp >>>>