Bí mật của vua Solomon–7 nguyên tắc thành công về tài chính của người giàu nhất trong lịch sử nhân loại.

Vua Solomon là ai? Solomon là vị vua thứ 3 của đất nước Do Thái Israel vào khoảng thế kỷ 10 Trước Công Nguyên. Khối tài sản của Solomon rất lớn và không ai biết được tổng cộng là bao nhiêu bởi vì thời đại mà vị vua này sống cách chúng ta hơn 3000 năm. Trong hậu cung của…

Xem Tiếp >>>>

Chúa Jesus chịu đau đớn thương khó chết trên cây thập tự giá. Ngài được chôn vào hầm mộ, qua ngày thứ 3 Ngài từ kẻ chết sống lại và làm chứng cho hơn 500 người nhìn thấy Ngài.

Lễ thương khó: Chúa Jesus Christ chịu đau đơn thương khó chết trên cây thập tự giá được chép trong Kinh thánh qua 4 sách phúc âm (Mathio, 27:32- 66), (Mác,15:21- 47), (Luca,23:26-56), (Giăng,19:17-42) Lễ Phục sinh: Chúa Jesus Christ đã sống lại làm chứng cho hơn 500 người nhìn thấy Ngài và sau đó Ngài thăng thiên: (Mathio,28:1-20),(Mác,16:1- 19),…

Xem Tiếp >>>>

Sức mạnh Samson…!

Anh thích cái cảm giác được thoả mãn sự phóng túng của bản ngã mình. Dần dần anh bị nghiện và lệ thuộc vào nó đến nỗi không thể thiếu được. Anh lớn lên trong một gia đình tin kính. Anh là người được Chúa chọn, được biệt riêng và được ban cho một sức mạnh siêu nhiên để giải cứu…

Xem Tiếp >>>>