Chường trình Rally cầu nguyện vận động Nâng cấp tự do tôn giáo Toàn cầu được thực hiện tại các thành phố thuộc tiểu bang North Carolina, từ ngày 6-12/10/2019,

Chương trình Rally cầu nguyện tại thành phố Raleigh. NC chiều ngày 6/10
Chương trình Rally cầu nguyện tại thành phố Greenboro. NC, đêm ngày 9/10
Decision America Tar Heel State Tour: Greensboro

#Greensboro #DecisionAmerica Tar Heel State Tour

Posted by Franklin Graham on Wednesday, October 9, 2019
#Greensboro #DecisionAmerica Tar Heel State Tour
#Greensboro #DecisionAmerica Chuyến du lịch của Bang Tar gót chân
Chường trình Rally cầu nguyện tại thành phố Chorlotte. NC, chiều ngày 12/10.
Ms Fanklin Graham cầu nguyện chủng bị bài giảng của mình.
Ms Nguyễn Công Chính phát biểu tại chương trình Rally cầu nguyện ngày 9/10. Ms Nguyễn Công Chính kêu gọi các tổ chức tôn giáo tại Hoa kỳ và các nước trên toàn Thế giới cùng liên minh chống lại các thể chế độc tài thường xuyên đàn áp tôn giáo.

Bài Khác