Hôm qua, ngày 4/6/2020. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp về việc thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế,

Tổng thống Hoa kỳ Donal Trump.

Hôm qua, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp về việc thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế, chiếm đoạt 50 triệu đô la cho các chương trình để tiếp tục tự do tôn giáo trên toàn thế giới.

Tự do tôn giáo, Mỹ Tự do đầu tiên, là một mệnh lệnh an ninh quốc gia và đạo đức, mệnh lệnh đọc. Tự do tôn giáo cho tất cả mọi người trên toàn thế giới là ưu tiên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ sẽ tôn trọng và thúc đẩy mạnh mẽ quyền tự do này.

Những người sáng lập của chúng tôi hiểu rằng tự do tôn giáo không phải là một sáng tạo của nhà nước, mà là một món quà của Thiên Chúa cho mỗi người và một quyền cơ bản cho sự hưng thịnh của xã hội chúng ta.

Lệnh này hướng dẫn Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ để phát triển các kế hoạch hành động cụ thể theo quốc gia để ưu tiên tự do tôn giáo trong vòng 180 ngày tới.

Tổng thống cũng đã ra lệnh rằng tất cả các nhân viên bộ ngoại giao của Bộ Ngoại giao phải trải qua đào tạo ba năm một lần về tự do tôn giáo quốc tế.

Trong một cuộc gọi giao ban với các phóng viên sau khi ký lệnh, một quan chức chính quyền cấp cao đã tham khảo các phát biểu của ông Trump trong sự kiện kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo toàn cầu trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2019.

Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới chấm dứt đàn áp tôn giáo, Tổng thống nói trong bài phát biểu của mình.

Chính phủ đã ra lệnh điều hành, tổng thống đã ký hợp đồng với nhau. Nói một cách dễ hiểu

Những người ủng hộ tự do tôn giáo đã hoan nghênh hành động của tổng thống, đặc biệt là lệnh kêu gọi cung cấp nhiều công cụ kinh tế hơn, bao gồm giảm trợ giúp nước ngoài, hạn chế visa và trừng phạt để thúc đẩy tự do tôn giáo ở các quốc gia được coi là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo.

Kelsey Zorzi, giám đốc tự do tôn giáo toàn cầu của Alliance Defending Freedom International cho biết, không ai bị bức hại vì tôn giáo hay tín ngưỡng của họ. Cuộc đàn áp chống lại các tín đồ tôn giáo trên khắp thế giới phải chấm dứt. Quá lâu, quá nhiều quốc gia đã vi phạm quyền cơ bản của người có đức tin, cũng như người không có đức tin, không có bất kỳ hậu quả nào. Sắc lệnh hành pháp của tổng thống đảm bảo rằng tự do tôn giáo sẽ được kết hợp triệt để vào chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Lệnh điều hành này là một sự thúc đẩy rất cần thiết cho những nỗ lực bảo vệ mọi người, quyền tự do tôn giáo không thể thay đổi.

__________________________________________________________________________________

Yesterday, President Trump signed an executive order on advancing international religious freedom, appropriating $50 million for programs to further religious liberty around the world.

“Religious freedom, America’s first freedom, is a moral and national security imperative,” the order reads. “Religious freedom for all people worldwide is a foreign policy priority of the United States, and the United States will respect and vigorously promote this freedom.

“… Our founders understood religious freedom not as a creation of the state, but as a gift of God to every person and a right that is fundamental for the flourishing of our society.”

The order instructs Secretary of State Mike Pompeo to work with the U.S. Agency for International Development to develop country-specific action plans for prioritizing religious freedom within the next 180 days.

The president has also ordered that all State Department foreign affairs employees go through training every three years on international religious freedom.

In a background briefing call with reporters following the signing of the order, a senior administration official referenced Trump’s remarks at the Global Call to Protect Religious Freedom event during the United Nations General Assembly in September 2019.

“The United States calls on all nations of the world to end religious persecution,” the president said in his speech.

“The executive order the president signed … is a key follow up to that speech,” said the official. “In a sense, it’s putting the administration’s money where its mouth is, showing our commitment to prioritizing international religious freedom in United States foreign policy.”

Religious freedom advocates applauded the president’s action, particularly the order’s call to provide greater use of economic tools, including reductions of foreign assistance, visa restrictions and sanctions to advance religious freedom in countries that have been deemed serious violators of religious liberty.

“No one should ever be persecuted because of their religion or beliefs,” said Kelsey Zorzi, director of global religious freedom for Alliance Defending Freedom International. “Persecution against religious believers around the world must end. For too long, too many countries have violated the fundamental right of people of faith, as well as people of no faith, without any consequences. The president’s executive order ensures that religious freedom will be thoroughly incorporated into U.S. foreign policy. This executive order is a much-needed boost to efforts to protect everyone’s inalienable right to religious freedom.”

Photo: Ron Sachs/Pool via CNP/Alamy Stock Photo

Bài Khác