Tổng thống Donal Trump ký sắc lệnh hành pháp thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế,

Ngày 02/06/2020, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế. Sắc lệnh gọi tự do tôn giáo là một “mệnh lệnh đạo đức và an ninh quốc gia”, và tuyên bố đó là “ưu tiên của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.”

Tổng thống Hoa kỳ Donal Trump kêu gọi các quốc gia trên Thế giới chấm dứt việc đàn áp tôn giáo và thả tự do cho tù nhân lương tâm tôn giáo..

Sắc lệnh kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tham khảo ý kiến của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), phát triển một kế hoạch ưu tiên tự do tôn giáo trong chính sách đối ngoại và hỗ trợ nước ngoài. Tự do tôn giáo quốc tế cũng là một phần của ngoại giao Hoa Kỳ. Nó cũng kêu gọi dành ngân sách ít nhất 50 triệu đô la cho các chương trình để giúp dập tắt bạo lực tôn giáo và đàn áp ở nước ngoài và để bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế, trong đó có Việt Nam. Đây được xem là một bước đi đột phá của chính quyền Tổng thống Trump khi sắc lệnh này gọi tự do tôn giáo là một “mệnh lệnh đạo đức và an ninh quốc gia”, đồng thời Nhà trắng tuyên bố tự do tôn giáo là “ưu tiên của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.”

Sắc lệnh ký ngày 2/6/2020 phân công Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tham khảo ý kiến của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), trong vòng 180 ngày phải phát triển một kế hoạch ưu tiên tự do tôn giáo trong chính sách đối ngoại và tài trợ nước ngoài.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump viết: “Tự do tôn giáo cho tất cả mọi người trên toàn thế giới là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ sẽ tôn trọng và thúc đẩy mạnh mẽ quyền tự do này.”

Sắc lệnh quy định dành ngân sách hàng năm ít nhất 50 triệu đôla cho các chương trình nhằm giúp “dập tắt bạo lực tôn giáo và đàn áp ở nước ngoài và để bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo.”

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn phân công Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tài chánh tham mưu cho Phụ tá An ninh Quốc gia của Nhà Trắng đưa ra đề xuất xây dựng các khuyến nghị ưu tiên trong việc sử dụng các công cụ kinh tế phù hợp để thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế.

Đáng lưu ý, ngay trong phần đầu tiên của sắc lệnh, Tổng thống Trump nhấn mạnh vai trò của các cộng đồng, tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước, xem đây là những “đối tác quan trọng” trong việc thúc đẩy tự do tôn giáo.

https://www.facebook.com/NhungnguoiiyeuthichDonaldJ.Trump/videos/1603080013182914/?t=35
Bài phát biểu của Tổng thống Hoa kỳ Donal trump như một sứ điệp đầy ơn của Chúa..!
https://www.facebook.com/Vietmedia.TV/videos/2606113489446596/?t=10
Tổng thống Hoa kỳ Donal Trump kêu gọi các quốc gia trên Thế giới chấm dứt đàn áp tôn giáo.
https://www.facebook.com/hoakynews/videos/249281106404222/?t=11
https://www.facebook.com/tincapnhat135/videos/1713737685483486/?t=7
Tổng thống Hoa kỳ Donal Trump công bố trấn áp người biểu tình đập phá tài sản và cướp bóc.

Bài Khác