Hội thánh tin lành Pleimơnú, Chứ á, Pleiku, Gialai. Mừng cứu Chúa Jesus Christ giáng sinh năm 2019.

Hội thánh tin lành Pleimơnú năm 2006.

Posted by Kosor Tuih on Tuesday, December 24, 2019
Mục sư Nguyễn Công Chính, Giáo hát trưởng Giáo hạt Tây nguyên, Phó Hội trưởng.

Posted by Kosor Tuih on Tuesday, December 24, 2019
Tín đồ Hội thánh Pleimơnú năm 2007

Posted by Kosor Tuih on Tuesday, December 24, 2019
Hoạt cảnh kích mừng Chúa giáng sinh năm 2019
Mục sư Nguyễn Công Chính cầu nguyện lễ dâng con tại Hội thánh tin lành Pleimơnú.

Posted by Kosor Tuih on Saturday, December 21, 2019
Mục sư Nguyễn Công Chính thực hiện lễ baptem Hội thánh Plei Káck.

Posted by Kosor Tuih on Saturday, December 21, 2019
Mục sư Nguyễn công Chính thực hiện lễ baptem cho Hội thánh Plei Bonguai.
https://www.facebook.com/hban.eya/videos/820698821676701/?t=4

Posted by Kosor Tuih on Tuesday, December 24, 2019
Mục sư Nguyễn Công Chính thực hiện lễ baptem cho Hội thánh Pleimơnú.

Posted by Kosor Tuih on Tuesday, December 24, 2019
Baptem Hội thánh Pleimơnú năm 2007.
https://www.facebook.com/ynga.krong/videos/219554995705098/?t=290

Bài Khác