Những người tin nhận cứu Chúa Jesus Christ sẻ được cứu!

Cuộc khổ nạn Chúa Jêsus.
Chúa Jêsus chết 3 ngày được sống lại thăng thiên.

Chúa Giê-xu sẽ đến mau chóng

Posted by Binhmy Church on Monday, April 8, 2019
Những kẻ chết trong Đấng Christ đều được sống lại.
HÃY ĐƯA CON TRỞ VỀ

Những lỗi lầm sẽ luôn được thiên chúa thứ tha

Posted by Nhạc Thánh Ca – Tình Yêu Thiên Chúa on Wednesday, October 2, 2019
Thánh ca.Hãy đưa con trở về với tình yêu Chúa Jesus..!

Bài Khác