Giá Trị Tổng Quan Kinh Thánh

Dù bạn là ai, tiến sĩ, giáo sư, bác học, tổng thống, nam thanh nữ tú, hay các anh chị trong xóm trọ nghèo…mà chưa một lần đọc hết cuốn Kinh thánh thì vô cùng thiếu xót vì đã bỏ quên một kho tàng kiến thức Thần Nhân Sinh Quan trong thế giới văn minh.

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Kinh Thánh không phải do một người NGỘ rồi ngồi viết ra, cũng không phải viết ở một thời gian cố định như cuộc thi văn học, hay luận án tiểu luận…mà KT gồm hai phần: Cựu Ước (Old Testament) và Tân Ước (New Testament), do hơn 40 tác giả viết trong suốt hơn 1.600 năm từ thế kỷ 12 trước Chúa (BC) cho tới thế kỷ 2 Thời Kỳ của Chúa (AD), là một tác phẩm đồ sộ, bản tiếng Việt dày tới 1.400 trang chữ khổ nhỏ. Trong đó Cựu Ước 39 sách và Tân Ước 27 sánh.

🕎Cựu Ước gồm 39 cuốn chia 4 phần: sách Luật pháp (5 cuốn đầu của Moses); sách Lịch sử (12 cuốn); sách Tiên tri (16 cuốn); sách Văn thơ (6 cuốn). Cựu Ước rất ít màu sắc tôn giáo, nó chứa đựng vũ trụ quan, nhân sinh quan cổ xưa nhất của nhân loại, là tài liệu vô cùng quý giá rất đáng nghiên cứu. Sách Cựu Ước nguyên văn viết hầu hết bằng tiếng Hebrew và một phần bằng tiếng Aramaic (tiếng của người Aram, tức Syria cổ), do nhiều người viết suốt từ năm 1.200 đến năm 100 trước CN và được truyền miệng từ rất lâu trước khi viết thành văn. Tuy cổ xưa như thế nhưng Cựu Ước là một văn bản có thực và tồn tại cho tới ngày nay. Chứng cớ là thời gian 1947–1956, người ta phát hiện trong các hang động gần Biển Chết (Dead Sea, ở Israel) chứa hơn 900 “sách” có viết chữ (chữ Hebrew, Hy Lạp, Aramaic) bằng dùi nung trên da cừu, gọi là Sách Cuộn Biển Chết (Dead Sea scrolls), đựng trong các bình gốm cao. Giám định cho thấy số sách này được làm vào khoảng từ năm 100 trước Chúa (BC) tới 70 Thời kỳ của Chúa (AD), là những bản sao cổ xưa nhất còn tồn tại của Cựu Ước (nội dung hoàn toàn như Kinh Cựu Ước hiện sử dụng) và một số kinh điển khác của người Hebrew. Phát hiện Sách Cuộn Biển Chết có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

✝️Tân Ước – Giao ước mới của các tín đồ Ki-tô giáo với Đấng Chúa Thần Thượng Đế, nguyên văn viết bằng tiếng Hy Lạp, ra đời một thế kỷ sau khi xuất hiện đạo Ki-tô, tức rất muộn so với Cựu Ước, và nặng mầu sắc tôn giáo hơn; nó trình bày cuộc đời và học thuyết của Chúa Jesus. Tân Ước gồm 27 cuốn, chia 3 phần: sách Phúc Âm (5 cuốn); sách giáo lý (21 cuốn); sách Khải Huyền (1 cuốn). Số trang của Tân Ước chỉ bằng khoảng gần 1/3 Cựu Ước. Các học giả cho rằng Tân Ước được viết xong vào khoảng năm 382 Thời kỳ của Chúa (AD).

Quyền chìa khóa

💝Nhân vật chính của Kinh thánh là Chúa Jesus Christ, cuộc đời của Ngài được 40 trước giả sống ở nhiều nơi trong thời kỳ dài hơn 1600 năm kể theo Thần cảm với bố cục chia thành 3 giai đoạn sau:

1 – Cựu Ước diễn lời Tiên tri về Đấng Cứu Thế (Mê-si) sẽ đến làm vua trên muôn vua và Chúa trên các Chúa, Thần trên mọi Thần để cứu nhân loại.
2. Bốn sách Phúc âm (Matthew, Mác, Luca, Giăng) là lời Tiên tri ứng nghiệm, chính là Chúa Jesus nhập thể thực hiện sứ mạng Cứu Thế.
3. Cách sánh Thánh thư là Bằng chứng về Lời Tiên tri đã ứng nghiệm qua 12 môn đồ ít học, ngư phủ nhưng nhờ 3 năm theo học với Đức Jesus, rồi nhận sứ mạng của Thầy Jesus trao ban là Quyền Chìa Khóa tha và cầm tội đi vào thế giới đã làm thay đổi cục diện chính trị và xã hội thế giới mang nền văn minh và sự công bình cho thế giới mới Kính Chúa & Yêu người.

+ Ðức Chúa Jesus phán truyền cho các môn đồ, “Bình an cho các ngươi! Như Cha đã sai Ta, Ta cũng sai các ngươi.” Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và phán với họ, “Hãy nhận lãnh Ðức Thánh Linh. Khi nào các con tha tội ai, tội người ấy được tha. Còn khi nào các con cầm tội ai, tội của người ấy bị cầm lại.” (Giăng 20:19‭-‬23)

Kinh Thánh: Câu chuyện Chúa Giêsu và người phụ nữ xứ Samari - YouTube

Mốc thời gian Cựu Ước – BC & Tân Ước – AD

Rất cụ thể được minh chứng bằng niên lịch mà ai ai cũng gắn cuộc đời mình vào ngày tháng năm sinh của chính mình cùng mọi hợp đồng ghi mốc time.

Tuy nhiên do nhóm người làm môn đồ cho thế lực bóng tối luôn chống lại ánh sáng, họ luôn tìm mọi cớ để đàn áp, xua đuổi Đức Chúa Jesus ra khỏi cuộc đời và dòng tộc họ, nên họ chẳng bao giờ tin nhận Jesus là Đường đi, là Chân lý và là Sự sống, nên khi có cơ hội họ lập tức sửa danh hiệu mốc time chia đôi dòng lịch sử nhân loại. BC – AD theo nghĩa gốc đúng của BC phải là thời kỳ trước Chúa, AD là THỜI KỲ CỦA CHÚA, chứ ko phải trước hay sau công nguyên.

Đoạn kinh điển của Phúc Âm tha thứ

Các học giả Kinh thánh đã ấn định cho đoạn văn người phụ nữ bị bắt khi đang phạm tội ngoại tình, chép tại Giăng 8:1-11 là một kinh điển, là mẫu hình Phúc Âm tối Thượng nhập thể . Rất ngạc nhiên các bản dịch đều dịch thành “ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA” câu này dịch chưa chuẩn vì ĐỪNG PHẠM…đây là câu khóa của luật pháp, vì nếu về phạm tội khác thì ko còn cơ hội nhận sự tha thứ….người dịch có lẽ đã quen sống nhờ luật Pháp, sống quen thuộc với các tôn giáo khác nên đã dịch vậy. Nếu được sửa thì nên dịch là , “Ta cũng không định tội con đâu, con hãy đi về đi và từ nay hãy xa lánh đời tội lỗi của con !”

Kinh Thánh đã được dịch ra 1800 ngôn ngữ khác nhau, và kinh thánh đã làm thay đổi hàng tỷ cuộc đời, và nhiều quốc gia, Hàn Quốc là một thí dụ điển hình.

Bài 99: Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-Xu Bị Bắt Và Bị Xét Xử, Phi-e-rơ  Chối Chúa. - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Kinh Thánh còn là một tác phẩm văn học đồ sộ, di sản quý báu của nhân loại. Trong Cựu Ước có các tác phẩm văn học trí tuệ, văn học tiên tri và văn học khải huyền, thiên Văn học, nhân chủng học, địa chất học, Y khoa….tất cả là những sáng tạo của người Hebrew và cả Nhân Loại văn minh thánh thiện hiện nay. Tuy nhiên nếu chỉ dừng ở việc khám phá kiến thức cho nhân loại thì kinh thánh cũng ko có gì khác, nhưng kinh thánh đã vượt xa mọi kho tàng văn học là bởi nội hàm từ LỜI trong Kinh thánh có năng quyền làm biến đổi cuộc đời từ nước tăm tối sang nước sáng láng cho bất cứ ai sẵn sàng đón nhận Lời sự thật vào trong lòng mình.

Bài Khác