Liên Hợp Quốc Gửi Thông Điệp Kỷ Niệm 75 Năm Ngày Thành Lập Liên Hợp Quốc,

When we leave devices plugged in, they still draw power. Energy efficiency at home is crucial for protecting the environment & tackling the climate emergency.

THƯ CHÚC MỪNG

“Liên hợp quốc không chỉ đứng cùng bạn – Liên hợp quốc thuộc về bạn, và nó là của bạn.”

  • Đánh dấu kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hợp quốc, Tổng thư ký António Guterres kêu gọi thế giới đoàn kết và hiện thực hóa tầm nhìn chung của chúng ta về một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Chúng tôi xin thay mặt Hội Tin lành Dân tộc Việt Nam (VPEF). Xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và sâu sắc nhất tới Hội đồng Liên hợp quốc nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. Chúng tôi cũng mong muốn; Liên hợp quốc cần làm việc chăm chỉ hơn và quan tâm hơn đến nhân quyền và tự do tôn giáo, phù hợp với Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948. Và cần chú ý đến các quốc gia thường xuyên vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo có hệ thống như Trung Quốc , Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba và Miến Điện …

https://www.facebook.com/unitednations/videos/1114702875638765

CONGRATULATORY LETTER,

  • Marking the 75th anniversary of the founding of the United Nations, Secretary-General António Guterres called on the world to unite and to realize our shared vision of a better future for all.

We would like to represent the National Protestant Association of Vietnam (VPEF). Best and most profound congratulations to the United Nations Council on the 75th anniversary of its founding. We also look forward to; The United Nations needs to work harder and pay more attention to human rights and religious freedom, in line with the 1948 Universal Declaration of Human Rights, and attention to countries that frequently violate human rights and persecute religion. systematic education such as China, Vietnam, North Korea, Cuba, and Burma

Bài Khác