Các Video Clip Phân tích sâu sắc”Điểm nóng Việt Nam”

(Clip của Điểm nóng Việt nam, RFA. Dega Center NC, phân tích chính xác và có nhiều ý nghĩa được coppy đăng trên Website VPEF) Chính quyền chỉ biết lợi ích cá nhân cho Đảng và nhà Nước mà không để ý những gì người dân bản địa họ muốn gì ? Họ cần gì ? Và rồi mãi mãi sẽ còn những chuyenj đau lòng xẫy ra đối với dân tộc Việt nam…

Bài Khác